Lớp 11Vật Lý

Câu C3 trang 198 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 41: Hiện tượng tự cảm

Câu C3 trang 198 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Có thể áp dụng công thức L = 4π.10-7.n2.V cho ống dây ở hình 41.3a, hay ống dây ở hình 41.3b, hoặc cả hai ống dây được không?

Bạn đang xem: Câu C3 trang 198 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Lời giải

+ Ở hình 41.3a bên trong ống dây không có lõi sắt thì hệ số tự cảm L(H) được tính bởi:

L = 4π.10-7.n2.V

+ Ở hình 41.3b bên trong ống dây có lõi sắt có độ từ thẩm μ, thì hệ số tự cảm L(H) được tính bởi:

L = μ.4π.10-7.n2.V

→ công thức L = 4π.10-7.n2.V chỉ đúng cho ống dây ở hình 41.3a.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 41. Hiện tượng tự cảm

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button