Lớp 11Vật Lý

Câu C3 trang 17 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 3: Điện trường

Câu C3 trang 17 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Có hai điện tích q1, q2 đặt tại hai điểm A, B. Hãy tìm những điểm mà tại đó hai vectơ cường độ điện trường của hai điện tích.

Bạn đang xem: Câu C3 trang 17 sgk Vật Lý 11 nâng cao

a) Cùng phương, cùng chiều

b) Cùng phương, ngược chiều.

Lời giải

Do chiều của vecto điện trường của điện tích điểm phụ thuộc vào dấu của điện tích nên ta có hai trường hợp:

* Trường hợp hai điện tích q1 và q2 cùng dấu (cùng dương hoặc cùng âm);

a) Những điểm mà tại đó hai vecto cường độ điện trường do hai điện tích điểm gây ra cùng phương, cùng chiều là những điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điểm A và B nhưng nằm ngoài đoạn AB. Ví dụ như hình vẽ:

b) Những điểm mà tại đó hai vecto cường độ điện trường do hai điện tích điểm gây ra có cùng phương nhưng ngược chiều là những điểm nằm trên đường thẳng qua hai điểm A và B nhưng nằm trong đoạn AB. Ví dụ như hình vẽ:

Giải Câu C3 trang 17 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

* Trường hợp hai điện tích q1 và q2 trái dấu.

a) Những điểm mà tại đó hai vecto cường độ điện trường do hai điện tích điểm gây ra cùng phương, cùng chiều là những điểm nằm trên đường thẳng qua hai điểm A và B nhưng nằm trong đoạn AB. Ví dụ như hình vẽ:

Giải Câu C3 trang 17 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

b) Những điểm mà tại đó hai vecto cường độ điện trường do hai điện tích điểm gây ra có cùng phương nhưng ngược chiều là những điểm nằm trên đường thẳng qua hai điểm A và B nhưng nằm ngoài đoạn AB. Ví dụ như hình vẽ:

Giải Câu C3 trang 17 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 3. Điện trường

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button