Lớp 11Vật Lý

Câu C1 trang 264 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 54: Kính thiên văn

Câu C1 trang 264 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Mộc tinh là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời, có đường kính tại xích đạo khoảng 143 000 km. Khi Mộc tinh cách xa Trái đất 630 000 000 km. Từ Trái đất, nhìn bằng mắt thường có thể thấy rõ Mộc tinh không? Tại sao?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu C1 trang 264 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Góc trông trực tiếp Mộc tinh khi nhìn từ Trái đất là:

⇒ α0 ≈ 2,27.10-4 rad < αmin = 3.10-4 rad = năng suất phân li của mắt.

Vậy nhìn bằng mắt thường khó có thể thấy rõ Mộc tinh.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 54. Kính thiên văn

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button