Lớp 11Toán

Câu 8 trang 124 SGK Hình học 11

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Câu 8 trang 124 SGK Hình học 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng?

Bạn đang xem: Câu 8 trang 124 SGK Hình học 11

(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.

(B) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì cắt nhau.

(C) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.

(D) Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song thì chéo nhau.

Lời giải

Chọn A.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button