Lớp 10Vật Lý

Câu 6 trang 249 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 50: Chất rắn

Câu 6 (trang 249 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Tại sao tính dị hướng lại không thể hiện ở vật rắn đa tinh thể?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 6 trang 249 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Trong điều kiện tự nhiên, các vật tinh thể là đa tinh thể, nghĩa là tập hợp các tinh thể nhỏ định hướng khác nhau. Trong trường hợp này tính dị hướng mất đi vì các tinh thể con tạo thành vật được gắn kết với nhau một cách hỗn độn và khoảng cách thống kê trung bình giữa các nguyên tử theo tất cả các phương đều gần như nhau nên tính dị hướng của mỗi tinh thể con sẽ bì trừ lẫn nhau, làm cho toàn vật trở nên có tính đẳng hướng.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button