Lớp 11Toán

Câu 4 trang 123 SGK Hình học 11

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Câu 4 trang 123 SGK Hình học 11

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

Bạn đang xem: Câu 4 trang 123 SGK Hình học 11

(A) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a vuông góc với c.

(B) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và song song với đường thẳng c thì a vuông góc với c.

(C) Cho ba đường thẳng a, b, c vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có một đường thẳng d vuông góc với a thì d song song với b hoặc c.

(D) Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng c vuông góc với a thì c vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (a, b)

Lời giải

Chọn B.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button