GDQPLớp 12

Câu 3 trang 81 GDQP 12: Lời giải

Câu 3 trang 81 GDQP 12: 

Nêu đặc điểm công tác phòng không nhân dân trong tình hình hiện nay.

Lời giải

– Địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, có ưu thế vượt trội về phương tiện trang bị.

– Phải đối phó với địch trên không, địch mặt đất, mặt nước và bọn phản động gây bạo loạn, gây cháy nổ, phá hoại.

Bạn đang xem: Câu 3 trang 81 GDQP 12: Lời giải

– Trong tình hình đổi mới của đất nước, cần lưu ý:

+ Gắn nhiệm vụ phòng không với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ.

+ Tổ chức phòng tránh hệ thống mục tiêu cần phải đa dạng, phù hợp.

–  Phải có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button