Lớp 10Vật Lý

Câu 3 trang 299 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 59: Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

Câu 3 (trang 299 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Viết phương trình của nguyên lí thứ nhất cho các quá trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt và chu trình.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 3 trang 299 sgk Vật Lý 10 nâng cao

a) Quá trình đẳng tích: Trong quá trình đẳng tích thì V1= V2→ ΔV = 0 . Nhiệt lượng mà khí nhận được chỉ dùng để làm tăng nội năng của khí: Q = ΔU.

b) Quá trình đẳng áp: Một phần nhiệt lượng mà khí nhận được dùng để tăng nội năng của khí, phần còn lại biến thành công mà khí sinh ra: Q = ΔU + A.

c) Quá trình đẳng nhiệt: Toàn bộ nhiệt lượng mà khí nhận được chuyển hết thành công mà khí sinh ra: Q = A.

d) Chu trình:

Chu trình là một quá trình khép kín, trạng thái cuối cùng trùng với trạng thái ban đầu.

Tổng đại số nhiệt lượng mà hệ nhận được trong cả chu trình chuyển hết thành công trong chu trình đó: Q = A.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button