Lớp 11Vật Lý

Câu 3 trang 262 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 53: Kính hiển vi

Câu 3 trang 262 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Hãy thiết lập các công thức về số bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực.

Bạn đang xem: Câu 3 trang 262 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Lời giải

Sơ đồ tạo ảnh:

Số bội giác của kính:

Giải Câu 3 trang 262 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Vì α, α0 rất nhỏ nên:

Giải Câu 3 trang 262 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Do đó:

Giải Câu 3 trang 262 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Với  Giải Câu 3 trang 262 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao là độ phóng đại của ảnh qua kính hiển vi.

Trường hợp ngắm chừng ở vô cực, từ hình vẽ, ta thấy:

Giải Câu 3 trang 262 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

A’2B’ở ∞ ⇒ A1B1 ở F2: Chùm tia từ A’2B’2 qua tới mắt là chùm song song. Do đó:

Giải Câu 3 trang 262 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Ta có: ΔA’1B’1F’1 đồng dạng với ΔIO1F’1. Do đó:

Giải Câu 3 trang 262 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Trong đó δ = F’1F2 là độ dài quang học của kính hiển vi.

Thế vào công thức ta được:

Giải Câu 3 trang 262 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 53. Kính hiển vi

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button