Lớp 11Vật Lý

Câu 2 trang 262 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 53: Kính hiển vi

Câu 2 trang 262 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Hãy nêu cách ngắm chừng đối với kính hiển vi.

Bạn đang xem: Câu 2 trang 262 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Lời giải

Sơ đồ tạo ảnh:

Vật AB đặt ngoài tiêu điểm vật F1 và qua vật kính O1 cho ảnh A1B1 là ảnh thật, lớn hơn AB. Điều chỉnh sao cho ảnh A1B1 phải nằm trong khoảng từ O2 tới tiêu điểm vật F2 của thị kính O2, để ảnh qua thị kính A2B2 là ảnh ảo, lớn hơn rất nhiều A1B1 và nằm trong khoảng nhìn rõ [C→ Cv] của mắt người quan sát.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 53. Kính hiển vi

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button