Lớp 10TIn Học

Câu 2 trang 162 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin

Câu 2 trang 162 SGK Tin học 10

Địa chỉ thư điện tử bao gồm những thành phần nào? Phần nào là quyết định tính duy nhất của địa chỉ thư điện tử? Giải thích?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 2 trang 162 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Địa chỉ thư điện tử, có dạnq:

@<đia chỉ máy chủ của hộp thư> và bao gồm các thành phần sau:

–  Tên truy cập;

–  Địa chỉ máy chủ của hộp thư.

Ví dụ, [email protected]ẽcom.vn

Trong đó, tên truy cập do người dùng hộp thư tự đặt. Nó quyết định đến duy nhất của địa chỉ thư điện tử. Bởi vì trong mỗi địa chỉ thư điện tử thì mỗi địa máy chủ của hộp thư (chẳng hạn của yahoo.com, yahoơ.com.vn, hotmail…) có dùng chung cho nhiều người sử dụng, CÒI1 tên truy cập của hộp thư là phần dành riêng nhất cho mỗi người từ khi đăng kí hộp thư cho đến lúc sử dụng nó và tất nhiên Id không được trùng nhau. Trong quá trình đăng kí, nếu có ai đó đã đăng kí tên truy thì người đãng kí sau phải đăng kí tên truy cập khác.

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 10

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button