Lớp 11Toán

Câu 2 trang 122 SGK Hình học 11

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Câu 2 trang 122 SGK Hình học 11

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

(A) Vì  nên N là trung điểm của đoạn MP.

Bạn đang xem: Câu 2 trang 122 SGK Hình học 11

(B) Vì I là trung điểm của đoạn AB nên từ một điểm O bất kì ta có: Giải Toán 11: Câu 2 trang 122 SGK Hình học 11 | Giải bài tập Toán 11

(C) Từ hệ thức Giải Toán 11: Câu 2 trang 122 SGK Hình học 11 | Giải bài tập Toán 11 ta suy ra ba vec tơ Giải Toán 11: Câu 2 trang 122 SGK Hình học 11 | Giải bài tập Toán 11 đồng phẳng.

(D) Vì Giải Toán 11: Câu 2 trang 122 SGK Hình học 11 | Giải bài tập Toán 11 nên bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một mặt phẳng.

Lời giải

Chọn D.

Với mọi điểm A, B, C, D trong không gian ta luôn có: Giải Toán 11: Câu 2 trang 122 SGK Hình học 11 | Giải bài tập Toán 11nên không thể suy ra A, B, C, D đồng phẳng.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button