Lớp 11Vật Lý

Câu 1 trang 187 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 38: Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng

Câu 1 trang 187 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Hãy phát biểu định nghĩa từ thông và nêu ý nghĩa của khái niệm từ thông.

Bạn đang xem: Câu 1 trang 187 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Lời giải

* Định nghĩa: từ thông Φ qua diện tích S giới hạn bởi đường cong kín (C) trong từ trường đều cảm ứng từ 

Φ = B.S.cosα

α là góc hợp bởi Giải Câu 1 trang 187 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao và pháp tuyến Giải Câu 1 trang 187 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao của mặt S

Đơn vị của từ thông là vêbe (Wb)

* Ý nghĩa: số đường cảm ứng từ xuyên qua diện tích S càng nhiều thì từ thông Φ càng lớn.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 38. Hiện tượng cảm ứng từ. Suất điện động cảm ứng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button