Hóa HọcLớp 11

Cách xác định dãy đồng đẳng

Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Cách xác định dãy đồng đẳng” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu cực hữu dụng bộ môn Hóa học 11 cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo. 

Trả lời câu hỏi: Cách xác định dãy đồng đẳng

Cách xác định dãy đồng đẳng của hidrocacbon

Cách 1: 

Bạn đang xem: Cách xác định dãy đồng đẳng

– Dựa vào electron hóa trị để xác định

– Dựa vào tỉ lệ số mol O2 và số mol CO2

Tỉ lệ:

Cách 2:

Tính số mol CO2 và số mol H2O

Nếu

Cách xác định dãy đồng đẳng chính xác nhất (ảnh 2)

– Nếu đốt cháy hỗn hợp hidrocacbon và cho toàn bộ sản phẩn và bình nước vôi trong (hoặc Ba(OH)2) thu được:

+ Kết tủa và dung dịch có khối lượng tăng so với ban đầu,ta có phương trình:

Cách xác định dãy đồng đẳng chính xác nhất (ảnh 3)

+ Kết tủa và dung dịch có khối lượng giảm so với ban đầu,ta có phương trình:

Cách xác định dãy đồng đẳng chính xác nhất (ảnh 4)

Kiến thức mở rộng về đồng đẳng

1. Đồng đẳng là gì?

Đồng đẳng là hiện tượng các chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất hóa học tương tự nhau nhưng thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm CH2.

2. Dãy đồng đẳng là gì?

– Dãy đồng đẳng là một dãy các hợp chất (bao gồm cả hữu cơ và vô cơ) với cùng một công thức tổng quát, với các tính chất hóa học tương tự do sự hiện diện của cùng một nhóm chức, và thể hiện các tính chất vật lý biến đổi dần dần do kết quả của việc tăng kích thước và khối lượng phân tử (xem phân tử lượng tương đối)

– Công thức chung: CnH2n+2 (n ≥ 1).

– Các ankan (parafin), anken (olefin), metoxyetan (các ête bậc nhất), ankin (acetylen và đồng đẳng) tạo thành các dãy trong đó các thành viên khác nhau theo bội số của 14 đơn vị khối lượng nguyên tử

– Các hợp chất trong cùng một dãy với cùng một nhóm nhỏ các nguyên tử, không thay đổi khi đi từ hợp chất này sang hợp chất kia được gọi là nhóm chức. Phần lớn các tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ là do sự có mặt của nhóm chức.

Dãy đồng đẳng

Công thức tổng quát

Ví dụ

Nhóm chức

Ankan

CnH2n+2 (n ≥ 1)

CH4, n = 1

 

Anken

CnH2n (n ≥ 2)

C2H4, n = 2

C=C

Ankin

CnH2n-2 (n ≥ 2)

C2H2, n = 2

C≡C

Rượu

CnH2n+1OH (n ≥ 1)

CH3OH, n = 1

-OH

Axít cacboxylic

CnH2n+1COOH(n ≥ 1)

HCOOH, n = 1

-COOH

Trong đó n là số nguyên tử cacbon trong hợp chất.

3. Đồng phân ankan

– Ankan chỉ có đồng phân mạch C khi có từ 4C trở lện

– Từ C4H10 trở đi, ứng với mỗi công thức phân tử có các công thức cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và mạch cacbon phân nhanh của các đồng pân mạch cacbon.

4. Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

– Hợp chất hữu cơ là các hợp chất của C trừ oxit của C, muối cacbua, muối cacbonat, muối xianua.

– Hoá học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

5. Đặc điểm của hợp chất hữu cơ

– Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa C, hay có H thường gặp O ngoài ra còn có halogen, N, P…

– Liên kết chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

– Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi, dễ cháy, kém bền nhiệt.

– Các phản ứng trong hoá học hữu cơ thường chậm, không hoàn toàn, xảy ra theo nhiều hướng thường phải đun nóng và có xúc tác.

6. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Hai chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

A. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. C2H5OH, CH3OCH3.

D. C4H10­, C­6H6.

Câu 2: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. C2H5OH, CH3OCH3

B. CH3OCH3, CH3CHO

C. CH3OH, C2H5OH

D. CH3CH2Cl, CH3CH2OH

Câu 3: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan?

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8.

B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10.

C. CH4, C4H4, C4H10, C5H12.

D. C2H6, C3H8, C5H12, C6H14.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button