Lớp 12Tiếng Anh

Cách dùng từ nối trong tiếng anh?

Câu hỏi: Cách dùng từ nối trong tiếng anh?

Trả lời:

Từ nối sắp xếp theo trình tự: Là những từ nối trong tiếng anh được sử dụng với mục đích liệt kê công việc theo một trình tự hoặc thứ tự nhất định. Người nghe có thể dựa vào và áp dụng công việc dựa trên những trình tự đó.

Bạn đang xem: Cách dùng từ nối trong tiếng anh?

+ First/ firstly, second/ secondly, third/ thirdly etc : Đầu tiên/ thứ nhất, thứ hai/ thứ hai, thứ ba/ thứ ba vv…

+ Next, lastly, finally: Tiếp theo, cuối cùng, cuối cùng

+ In addition, moreover: Ngoài ra, hơn thế nữa

+ Further/ furthermore: Thêm vào đó/ Hơn nữa

+ In conclusion:  Trong kết luận, tóm lại, kết luận

+ To summaries: Để tóm tắt

Từ nối dùng để thêm thông tin: Là những từ nối trong tiếng anh dùng để kết nối ý nghĩa của câu trước đó với mục đích bổ sung thêm lượng thông tin hoặc giải thích cho người đọc, người nghe hiểu hơn về những gì đã được nhắc trước đó.

+ Besides: Ngoài ra

+ In addition: Thêm vào đó

+ Furthermore: Xa hơn nữa

+ Moreover: Thêm vào đó

Từ nối chỉ nguyên nhân, hệ quả: Đây là những từ nối trong tiếng anh mang ý nghĩa kết nối sự việc từ một nguyên nhân sẽ dẫn tới kết quả nào đó.

+ Accordingly: Theo như

+ And so: Và vì thế

+ As a result: Kết quả là

+ Consequently: Do đó

+ For this reason: Vì lý do này nên

+ Hence, so, therefore, thus: Vì vậy

+ Then: Sau đó

+ Because: Bởi vì

(Các dạng từ nối trong tiếng anh)

Từ nối mang ý nghĩa nhấn mạnh: Theo đúng như tên gọi, chúng là từ nối trong tiếng anh được dùng để nhấn mạnh ý nghĩa của việc đang được nói đến. Một số trường hợp, nó cũng có thể sử dụng để giải thích, bổ sung thêm cho ý nghĩa của vế trước đó.

+ Undoubtedly: Chắc chắn

+ Indeed: Thực sự

+ Obviously: Rõ ràng

+ Generally: Nói chung

+ Admittedly: Sự thật là, thực ra là

+ In fact: Trong thực tế

+ Particularly/ In particular: Đặc biệt/ Đặc biệt là/ nói riêng

+ Especially: Đặc biệt là

+ Clearly: Rõ ràng

+ Importantly: Quan trọng

Từ nối mang ý nghĩa đối lập: là những từ nối dùng để liên kết hai vế có ý nghĩa trái hoàn toàn ngược nhau.

+ But, yet: Nhưng

+ However, nevertheless: Tuy nhiên

+ In contrast, on the contrary: Đối lập với

+ Instead: Thay vì

+ On the other hand: Mặt khác

+ Still: vẫn

Từ nối chỉ địa điểm, phương hướng: Khi sử dụng những từ nối trong tiếng anh này, người đọc có thể hiểu sự việc, sự vật được nhắc đến  đang ở đâu, nói đơn giản, giống như chúng ta đang miêu tả nơi chốn của sự việc, sự vật đó.

+ Above: phía trên

+ Alongside: dọc

+ Beneath: ngay phía dưới

+ Beyond: phía ngoài

+ Farther along: xa hơn dọc theo…

+ In back: phía sau

+ In front: phía trước

+ Nearby: gần

+ On top of: trên đỉnh của

+ To the left: về phía bên trái

+ To the right: về phía bên phải

+ Under: phía dưới

+ Upon: phía trên

Cách dùng từ nối trong tiếng anh? (ảnh 2)
(Các dạng từ nối trong tiếng anh)

Từ nối chỉ dấu hiệu thời gian: là những từ nối mà khi sử dụng chúng ta có thể biết chính xác hoặc không chính xác một khoảng thời gian đang được nhắc đến.

+ Afterward: về sau

+ At the same time: cùng thời điểm

+ Currently: hiện tại

+ Earlier: sớm hơn

+ Formerly: trước đó

+ Immediately: ngay lập tức

+ In the future : trong tương lai

+ In the meantime : trong khi chờ đợi

+ In the past : trong quá khứ

+ Later : muộn hơn

+ Meanwhile : trong khi đó

+ Previously : trước đó

+ Simultaneously : đồng thời

+ Subsequently : sau đó

+ Then : sau đó

+ Until now : cho đến bây giờ

Từ nối dùng để nêu lên quan điểm: Những từ nối này sử dụng để trình bày, diễn đạt những ý tưởng, quan điểm của bản thân.

+  In my opinion: Theo ý tưởng của tôi…

+  Personally: Theo cá nhân…

+  From my point of view: theo quan điểm của tôi…

+  From my perspective: theo quan điểm của tôi…

+  It seems to me that: theo tôi thì…

+  I believe that: Tôi tin rằng…

+  It appears to me that: dường như với tôi..

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về các từ nối này nhé!

I. Từ nối trong tiếng Anh là gì?

Định nghĩa: Từ nối trong tiếng Anh (còn gọi là Linking words hay Transitions), được dùng để liên kết giữa các câu, giúp cả đoạn văn chặt chẽ hơn, mạch lạc hơn. Trong một câu hay đoạn văn, nếu như không có từ nối, chắc chắn những câu nói của bạn sẽ rất rời rạc và gây thiếu logic.

Cách dùng từ nối trong tiếng anh? (ảnh 3)

II. Phân loại các từ nối trong tiếng Anh

​Trước hết, chúng ta cần biết rằng, có 3 loại từ nối khác nhau:

​1. Tương liên từ (Coordinators – C)

​Từ, cụm từ nối các mệnh đề độc lập, tương đương nhau về mặt chức năng.

​Vị trí:

​Đứng giữa 2 mệnh đề và sau dấu phẩy.

​VD: I researched the topic, and I created the presentation.

​2. Liên từ phụ thuộc (Subordinators – S)

​Nối giữa các mệnh đề khác nhau về chức năng: 1 mệnh đề chính và 1 mệnh đề phụ.

​Vị trí:

​Khi mệnh đề phụ đứng ở đầu câu, sau mệnh đề chính phải có 1 dấu phẩy.

​VD: After I researched the topic, I created the presentation.

​Khi mệnh đề phụ đứng cuối câu, không sử dụng dấu phẩy.

​VD: I created the presentation after I researched the topic.

​3. Từ chuyển ý (Transitions – T)

​Nối các mệnh đề độc lập trong cùng 1 câu, nối các câu trong cùng một đoạn văn.

​Vị trí:

​Khi từ chuyển ý nối 2 mệnh đề độc lập trong 1 câu, hoặc 2 câu với nhau, nó phải đứng giữa 1 trong 3 cặp dấu sau: chấm – phẩy, phẩy – phẩy, chấm phẩy- phẩy.

​VD: I researched the topic; afterwards, I created the presentation.

​First, I researched the topic. Then, I created the presentation.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Tiếng Anh 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button