Lớp 11Sinh Học

Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển

Câu hỏi: Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển

Trả lời:

Hoocmôn là nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

Bạn đang xem: Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển

Cùng THPT Ninh Châu mở rộng kiến thức về các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển nhé!

1. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống

a) Hoocmôn sinh trưởng

– Do tuyến yên tiết ra.

– Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước tế bào thông qua tổng hợp prôtêin. Kích thích xương phát triển (xương dài ra và to lên).

b) Tirôxin

– Do tuyến giáp tiết ra.

– Kích thích chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.

c) Ơstrôgen (ở nữ), Testostêrôn (ở nam)

– Do tinh hoàn và buồng trứng tiết ra.

– Kích thích sinh trưởng và phát triển ở giai đoạn dậy thì nhờ: tăng phát triển xương, kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc tính sinh dục phụ thứ cấp.

– Riêng Testostêrôn còn làm tăng mạnh tổng hợp prôtêin, phát triển mạnh cơ bắp.

2. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống

– Hai hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là ecđixơn và juvenin.

+ Tác dụng sinh lí của ecđixơn: gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

+ Tác dụng sinh lí của juvenin: phối hợp với ecđixơn gây lột xác ở sâu bướm, ức chế quá trình sâu biến đổi thành nhộng và bướm.

3. Bài tập vận dụng

Bài 1: Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

Tên hoocmon

Nơi sản xuất

Tác dụng sinh lí

Hoocmon sinh trưởng (GH) Tuyến yên

– Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin

– Kích thích phát triển xương.

Tiroxin Tuyến giáp

– Kích thích chuyển hoá ở tế bào.

– Kích thích quá trình sinh trưởng bình thường của cơ thể.

Riêng lưỡng cư tiroxin có tác dụng gây biến thái nòng nọc thành ếch.

Ơstrogen Buồng trứng

Kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì do:

+ Tăng phát triển xương.

+ Kích thích phân hoá tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp.

Testosteron Tinh hoàn

Kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhờ:

+ Tăng phát triển xương.

+ Kích thích phân hoá tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp.

+ Tăng tổng hợp prôtêin, phát triển cơ bắp.

Bài 2: Quan sát hình sau và cho biết:

– Tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

– Các hoocmôn đó do các tuyến nội tiết nào tiết ra.

Giải:

– Tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là: Hooc môn sinh trưởng GH, tirôxin, testostêrôn, ơstrôgen.

– Hoocmôn sinh trưởng do tuyến yên tiết ra

– Tirôxin do tuyến giáp tiết ra.

– Testostêrôn do tinh hoàn tiết ra.

– Ơstrôgen do buồng trứng tiết ra. 

Bài 3: Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?

Giải:

Vào thời kì dậy thì của nam và nữ vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testostêrôn và kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen. 2 hoocmôn sinh dục này làm biến đổi về thể chất và tâm lí ở tuổi dậy thì của nam và nữ.

Bài 4: bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Tác dụng của hoocmon sinh trưởng GH là: 

A. Tăng cường tất cả các quá trình trao đổi chất trong cơ thể

B. Tăng cường khả năng hấp thụ các chất protein, lipit, gluxit

C. Tăng cường quá trình tổng hợp protein

D. Tăng cường quá trình chuyển hóa Ca vào xương

Đáp án: C. Tăng cường quá trình tổng hợp protein

Câu 2: Nhân tố nào là nhân tố bên trong tham gia điều hòa quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật?

A. Testosteron

B. Tiroxin

C. Thức ăn

D. Hoocmon

Đáp án: D. Hoocmon

Câu 3: Testosterone được sinh sản ra ở

A. tuyến giáp       

B. tuyến yên

C. tinh hoàn       

D. buồng trứng

Đáp án: C. tinh hoàn      

Câu 4: Những hoocmon nào sau đây điều hòa sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống?

A. Hoocmon sinh trưởng, otrogen, testosteron, ecdison, juvenin

B. Hoocmon sinh trưởng, tiroxin, ơtrogen, testosteron

C. Hoocmon tiroxin, otrogen, testosteron, ecdison, juvenin

D. Hoocmon sinh trưởng, tiroxin, ơtrogen, testosteron, juvenin

Đáp án: B. Hoocmon sinh trưởng, tiroxin, ơtrogen, testosteron

Câu 5: Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

A. chậm lớn hoặc ngừng lớn,  trí tuệ kém

B. các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển

C. người bé nhỏ hoặc khổng lồ

D. các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển

Đáp án: C. người bé nhỏ hoặc khổng lồ

Câu 6: Các loại hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống là

A. hoocmôn sinh trưởng và tirôxin

B. hoocmôn sinh trưởng và testosterone

C. testosterone và ơstrogen

D. hoocmôn sinh trưởng, tirôxin, testosterone và ơstrogen

Đáp án: A. hoocmôn sinh trưởng và tirôxin

Câu 7: Nhân tố quan trọng quyết định sự sinh trưởng và phát triển của động vật là

A. yếu tố di truyền       

B. hoocmôn

C. thức ăn       

D. nhiệt độ và ánh sáng

Đáp án: A. yếu tố di truyền       

Câu 8: Có bao nhiêu đặc điểm sau đây là đặc điểm của hoocmon động vật?

1. Những chất háo học do tuyến nội tuyến tiết ra ngấm vào máu

2. Được sản xuất ở một nơi và gây tác dụng ở một nơi khác

3. Các loại hoocmon đều có bản chất protein

4. Có hoạt tính sinh học cao, và tác dụng đặc trưng cho loài

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Đáp án: C. 3

Câu 9: Ơstrogen được sinh ra ở

A. tuyến giáp      

B. buồng trứng

C. tuyến yên       

D. tinh hoàn

Đáp án: B. buồng trứng

Câu 10: Khi nói về hiện tượng thừa hay thiếu GH ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

1. Nếu thiếu GH ở giai đoạn trẻ em thì gây bệnh lùn

2. Nếu thiếu GH ở người trưởng thành thì cũng không gây hậu quả gì

3. Nếu thừa GH ở người trưởng thành thì cũng không gây hậu quả gì

4. Để chữa bệnh lùn do thiếu GH thì chỉ có thể thiêm GH vào giai đoạn cuối sau tuổi dậy thì

5. Một số người khổng lồ có thể là do thừa GH ở giai đoạn trẻ em

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Đáp án: C. 3

Câu 11: Ơstrogen có vai trò

A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

B. tăng cường quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, qua đó làm tăng sự sinh trưởng của cơ thể

C. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

D. kích thích chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể

Đáp án: C. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

Câu 12: Ecđixơn gây

A. ức chế Sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

B. ức chế Sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm

C. lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

D. lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

Đáp án: C. lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

Câu 13:  Hoocmôn sinh trưởng (GH)  được sinh sản ra ở

A. tuyến giáp      

B. buồng trứng

C. tuyến yên      

D. tinh hoàn

Đáp án: C. tuyến yên      

Câu 14: Cho bảng nội dung sau: 

Hiện tượng

Hoocmon

1- Các mô và cơ quan cũ của sâu biến mất, các mô và cơ mới được hình thành 

2- Nòng nọc nhanh chóng biến thành ếch nhái có kích thích bé tẹo

3- Bệnh nhân bị mồi mắt, tim đập nhanh, thân nhiệt tăng, hồi hộp, lo lắng, khó ngủ

4- Gà trống không phát triển được bình thường, mào nhỏ, cựa không phát triển, không biết gáy, mất bản năng sinh dục

5- Quá trình biến đổi sâu thành nhộng bị ức chế

I- Hoocmon sinh trưởng

 

II- Tiroxin

 

III- Ecdison

 

IV- Juvenin

 

V- Hoocmon sinh dục

Khi nối các hiện tượng với các hoocmon liên quan đến hiện tượng đó thì các cách nối nào sau đây là đúng?

A. 1,2- I; 3- II; 4- V; 5- IV

B. 1- I; 2,3- II; 4- V; 5- IV

C. 1- III; 2,3- II; 4- V; 5- IV

D. 1- III; 2,3,4- I; 5- IV

Đáp án: C. 1- III; 2,3- II; 4- V; 5- IV

Câu 15: Tirôxin được sản sinh ra ở

A. tuyến giáp      

B. buồng trứng

C. tuyến yên      

D. tinh hoàn

Đáp án: A. tuyến giáp  

Câu 16: Ở giai đoạn trẻ em, nếu cơ thể thiếu hoocmon tiroxin thì sẽ gây hậu quả: 

A. Các đặc điểm sinh dục phụ kém phát triển

B. Các đặc điểm sinh dục phụ phát triển nhanh hơn bình thường

C. Người nhỏ bé hoặc khổng lồ

D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém phát triển

Đáp án: D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém phát triển

Câu 17: Tirôxin có tác dụng kích thích

A. quá trình sinh tổng hợp protein,  do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào,  vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

B. chuyển hóa ở tế bào,  kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể

C. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

D. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

Đáp án: B. chuyển hóa ở tế bào,  kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể

Câu 18: Loại hoocmon nào sau đây liên quan đến bệnh bướu cổ?

A. Testosteron

B. Tiroxin 

C. Otrogen

D. Insualin

Đáp án: B. Tiroxin 

Câu 19: Hoocmôn sinh trưởng có vai trò

A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp protein,  do đó Kích thích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào,  vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

B. kích thích chuyển hóa ở tế bào và sinh trưởng,  phát triển bình thường của cơ thể

C. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

D. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

Đáp án: A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp protein,  do đó Kích thích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào,  vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

Câu 20: Cho các loại hoocmôn sau:

1. Testosterone

2. Ơstrogen

3. Ecđixơn

4. Juvenin

5. GH

6. FSH

Loại hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng lạ

A. ( 3)       

B. (3) và (4)

C. (1), (2) và (4)       

D. (3), (4), (5) và (6)

Đáp án: B. (3) và (4)

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button