Lớp 11Sinh Học

Các hình thức sinh sản vô tính ở đông vật

Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Các hình thức sinh sản vô tính ở đông vật” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu cực hữu dụng bộ môn Sinh học 11 cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Các hình thức sinh sản vô tính ở đông vật

Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật:

– Phân đôi.

Bạn đang xem: Các hình thức sinh sản vô tính ở đông vật

+ Xảy ra ở động vật đơn bào.

+ Phân đôi dựa trên sự phân chia nhân và tế bào chất một cách đơn giản bằng cách tạo ra eo thắt.

– Nảy chồi.

+ Xảy ra ở bọt biển, ruột khoang.

+ Dựa trên phân bào nguyên nhiễm nhiều lần để tạo ra một chồi con.

– Phân mảnh.

+ Xảy ra ở bọt biển, giun dẹp.

+ Dựa trên mảnh vụn vỡ của cơ thể, quan phân bào nguyên nhiễm để tạo ra cơ thể mới. Cơ thể mẹ phân cắt thành nhiều mảnh, mỗi mảnh lớn lên thành một cơ thể mới.

– Trinh sản.

+ Xảy ra ở ong kiến, rệp,…

+ Tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể mới có bộ NST đơn bội.

Kiến thức tham khảo  về sinh sản vô tính ở động vật

1. Sinh sản vô tính ở động vật là gì?

 – Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

– Sinh sản vô tính chủ yếu dựa trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm để tạo ra các cá thể mới. Các cá thể mới giống nhau và giống cá thể gốc.

2. Ứng dụng của hình thức sinh sản vô tính ở động vật

a. Nuôi mô sống

– Cách tiến hành: Tách mô từ cơ thể động vật, nuôi trong môi trường có đủ chất dinh dưỡng, vô trùng và nhiệt độ thích hợp giúp cho mô đó tồn tại và phát triển.

– Ứng dụng: nuôi cấy da người để chữa cho các bệnh nhân bị bỏng da.

b. Nhân bản vô tính

– Là chuyển một tế bào xôma vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào đó phát triển thành một phôi. Phôi này tiếp tục phát triển thành một cơ thể mới.

– Ví dụ: cừu Dolly, một số loài động vật như chuột, lợn, bò, chó…

– Ý nghĩa của nhân bản vô tính đối với đời sống:

+ Nhân bản vô tính đối với động vật có tổ chức cao nhằm tạo ra những cá thể mới có bộ gen của cá thể gốc.

+ Nhân bản vô tính để tạo ra các cơ quan mới thay thế các cơ quan bị bệnh, bị hỏng ở người.

3. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Điều không đúng với sinh sản vô tính ở động vật là

A. cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường

B. đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các  thế hệ cơ thể

C. tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn

D. có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường

Câu 2: Cho các phát biểu sau:

1. Giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân đôi và phân mảnh

2. Thủy tức sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh

3. Bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh

4. Trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi

5.  Kiến sinh sản bằng phân đôi và trinh sinh

6. Ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh

Tính đúng (Đ)/sai (S) trong các phát biểu trên là:

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 3: Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể

A. sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

B. luôn xinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

C. sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

D. luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button