Hóa HọcLớp 10

Các công thức hóa học cần nhớ lớp 10

Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi ‘’Các công thức hóa học cần nhớ lớp 10” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu cực hữu dụng bộ môn Hóa học 10 cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Các công thức hóa học cần nhớ lớp 10

Chương 1: Nguyên tử

– Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = số proton (P) = số electron (E). 

Bạn đang xem: Các công thức hóa học cần nhớ lớp 10

Z = P = E

– Số khối của hạt nhân (A) = tổng số proton (Z) + số nơtron (N). 

A = Z + N

Chương 2: Bảng tuần hoàn, định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học

– Các bạn tính toán số proton, notron, electron của nguyên tử và tính phần trăm đồng vị.

Chương 3: Liên kết hóa học

D = M / Vmol                           

Ta có:

– Thể tích của nguyên tử là Vmol

– Tính thể tích của 1 nguyên tử:

V = Vmol / 6,023 . 1023        

– Thể tích thực là: Vt = V.74

V = 4/3πR3

– Từ công thức trên, ta tìm được bán kính nguyên tử R.

Chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử

Cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa-khử bằng phương pháp thăng bằng electron. Chương này gồm 2 dạng bài chính:

– Dạng 1: Phản ứng oxi hóa – khử trường hợp không có môi trường.

– Dạng 2: Phản ứng oxi hóa – khử trường hợp có môi trường.

Chương 5: Nhóm Halogen

– Phương pháp trung bình: Với hợp chất muối MX ta có công thức: 

mMX = mM + mX

– Phương pháp bảo toàn nguyên tố: Ví dụ 

nCl = nHCl = 2nH2

– Phương pháp tăng giảm khối lượng: Dựa vào khối lượng kim loại phản ứng.

Chương 6: Nhóm Oxi

Bài tập xác định thành phần hỗn hợp

* Trường hợp xác định % khối lượng các chất A, B, C trong hỗn hợp:

Cách giải:

– Gọi x, y, z lần lượt là số mol của các chất A, B, C trong hỗn hợp

→  mhh = xA + yB +zC    (1)

– Tuỳ theo dữ kiện đề bài ta tìm được ax + by + cz      (2)

– Từ (1) và (2) lập phương trình toán học, ta tính được đại lượng cần tìm.

* Trường hợp xác định % theo thể tích:

Cách giải:

– Giả sử hỗn hợp gồm 2 khí A, B

– X là số mol khí A 

– Số mol khí B là (1-x) với một hỗn hợp khí.

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

– Biểu thức vận tốc phản ứng:

Xét phản ứng: mA + nB → pC + qD

– Biểu thức vận tốc: v = k.(A)m.(B)n

– Với k là hằng số tỉ lệ (hằng số vận tốc)

(A), (B) là nồng độ mol chất A, B.

Hãy cùng THPT Ninh Châu làm thêm những Bài tập vận dụng các công thức hóa học lớp 10 nhé!

Kiến thức tham khảo về Bài tập vận dụng các công thức hóa học lớp 10.

Câu 1: Trong phân tử nhân nguyên ổn tử X tất cả 26 proton. Chọn số phát biểu đúng trong các tuyên bố sau về X:

A. X bao gồm 26 electron vào hạt nhân. 

B. X có 26 notron sinh hoạt vỏ nguyên tử. 

C. X gồm điện tích phân tử nhân là 26+. 

D. Khối lượng nguyên tử X là 26u.

Câu 2: Biết rằng nguyên tử crom có trọng lượng 52u, bán kính nguyên tử bằng 1,28 Å. Khối lượng riêng của nguyên tử crom là bao nhiêu?

A. 2,47 g/cm3

B. 9,89 g/cm3

C. 5,92 g/cm3

D. 5,20 g/cm3.

Câu 3: Cho biết Oxit ứng với hóa trị cao nhất của nguyên tố R tất cả phương pháp R2O5. Trong thích hợp hóa học của nó cùng với hiđro, R chỉ chiếm 82,35% về khối lượng. R là nguyên tố

A. N 

B. P 

C. Na 

D. Fe

Câu 4: Hợp chất bí quyết hóa học là M2X tạo ra vì nhị nguyên tố M và X. Biết rằng: Tổng số proton vào phù hợp chất M2X bằng 46. Trong hạt nhân M bao gồm n – p = 1, hạt nhân của X có n’ = p’. Trong hợp hóa học M2X, nguyên tố X chiếm 8/47 trọng lượng phân tử. Số hạt proton vào hạt nhân nguyên tử M, X với liên kết trong phù hợp chất M2X thứ tự là bao nhiêu?

A. 19, 8 và liên kết cộng hóa trị 

B. 19, 8 và liên kết ion 

C. 15, 16 với liên kết ion 

D. 15, 16 cùng liên kết cộng hóa trị

Câu 5: Cho 1 mol từng chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO gấp đôi lượt bội nghịch ứng lượng dư dung dịch HCl sệt, hóa học như thế nào sẽ tạo nên khí Cl2 các độc nhất trong những hóa học dưới đây.

A. CaOCl2 

B. KMnO4 

C. K2Cr2O7 

D. MnO2

Câu 6: Cho 3,16 gam chất KMnO4 chức năng với dung dịch HCl sệt (dư), số mol HCl sau phản ứng bị oxi hóa bao nhiêu? Chọn đáp án chính xác bên dưới:

A. 0,05 

B. 0,11 

C. 0,02 

D. 0,10

Câu 7: Khi đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam sắt kẽm kim loại tên thường gọi M (bao gồm hóa trị II không đổi trong thích hợp chất) vào khí Cl2 dư, người ta thu 28,5 gam muối bột. Kim nhiều loại M là kim loại làm sao trong số hóa học mặt dưới:

A. Be 

B. Na 

C. Ca 

D. Mg

Câu 8: Cho 69,6 gam mangan đioxit tác dụng cùng với hỗn hợp axit clohidric đặc. Toàn bộ lượng khí clo ra đời được hấp thụ hết vào 500 ml hỗn hợp NaOH 4M, thu 500 ml hỗn hợp X. Nồng độ mol NaCl cùng NaOH hỗn hợp X là từng nào trong các kết quả bên dưới đây?

A. 1,6M với 0,8M 

B. 1,6M và 1,6M 

C. 3,2M cùng 1,6M 

D. 0,8M với 0,8M

Câu 9: Dẫn 4,48 lít tất cả hổn hợp khí N2 cùng Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau làm phản ứng (xẩy ra hoàn toàn), còn sót lại 1,12 lít khí bay ra. Tính phần trăm thể tích của Cl2 vào hỗn hợp trên (Chọn đáp án đúng đắn nhất trong những câu sau)

A. 88,38% 

B. 75,00% 

C. 25,00% 

D. 11,62%

Câu 10: Cho hấp thụ trọn vẹn 2,24 không nhiều khí Cl2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH (sinh hoạt nhiệt độ thường). Nồng độ NaOH còn sót lại sau phản ứng là 0,5M (trả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ mol lúc đầu của hỗn hợp NaOH là

A. 0,5M 

B. 0,1M 

C. 1,5M 

D. 2,0M

Đáp án:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

B

B

C

D

D

A

B

C

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Hóa Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button