Lớp 11Sinh Học

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là gì?

Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là gì? ” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Sinh học 11 hay và hữu ích.

Trắc nghiệm: Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là gì? 

A. Mạng lưới nội chất.

B. Không bào

Bạn đang xem: Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là gì?

C. Ty thể.

D. Lục lạp.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. Ty thể.

Ty thể chính là bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính ở thực vật. Thường được gọi là hô hấp hiếu khí hay hô hấp ti thể. 

Cùng THPT Ninh Châu trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích cho mình thông qua bài tìm hiểu về ty thể dưới đây nhé.

Kiến thức tham khảo về Ty thể

1. Cấu trúc ty thể

Ti thể có thể ví như một “nhà máy điện” cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào dưới dạng các phân tử ATP. Ti thể chứa nhiều enzim hô hấp tham gia vào quá trình chuyển hóa đường và các chất hữu cơ khác thành ATP cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.

Hình dạng, kích thước và số lượng ti thể ở các tế bào khác nhau là khác nhau. Một tế bào có thể có tới vài nghìn ti thể.

Ti thể có trong tất cả các tế bào nhân thực. Ti thể được Atman phát hiện năm 2894 và đến năm 1897 được Benđa đặt tên là mitochondria vì chúng thường có dạng sợi hoặc dạng hạt khi quan sát dưới kính hiển thi thường.

Ti thể có đường kính 0,5 – 2 micrômet và dài 7-10 micrômet, có nhiều trong các tế bào tích cực chuyển hóa năng lượng như tế bào gan, tế bào cơ,… Cấu tạo của bào quan ti thể gồm 3 phần chủ yếu là màng ngoài, màng trong và chất nền (hay dịch ti thể).

+ Màng ngoài: nhẵn, được cấu tạo một nữa là prôtêin và một nữa là lipit.

+ Màng trong: gấp khúc tạo nên các mào hình răng lược, được cấu tạo 20% lipit và 80% prôtêin. Ở giữa màng ngoài và màng trong là xoang gian màng.

+ Chất nền ti thể: chứa một hỗn hợp chất đậm đặc  của hàng trăm enzim cần cho oxi hóa piruvat và các axit béo trong chu trong Crebs. Nhiều bản sao ADN dạng vòng, ribôxôm và các enzim cần cho sự biểu hiện các gen ti thể hiện diện trong chất nền.

2. Chức năng

Ti thể là nơi cung cấp năng lượng cho tế bào dưới dạng các phân tử ATP. Ngoài ra, ti thể còn tạo ra nhiều sản phẩm trung gian có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hoá vật chất.Tham gia các quá trình trao đổi chất cùng với một số bào quan khác.Tham gia vào quá trình tự chết của tế bào.

3. Phân giải hiếu khí (đường phân và hô hấp hiếu khí)

Đường phân diễn ra ở tế bào chất.

1. Glucozo → 2 Axit piruvic + 2ATP + 2NADH

Hô hấp hiếu khí (Hô hấp ti thể) bao gồm chu trình Crep và chuỗi chuyền êlectron trong hô hấp. Chu trình Crep diễn ra trong chất nền của ti thể. Chuỗi chuyền êlectron phân bố trong màng trong của ti thể. Hô hấp hiếu khí diễn ra mạnh trong các mô, cơ quan đang có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa đang nở …

2. Axit piruvic → 6CO2 + 2ATP + 8NADH + 2FADH2

+ Chu trình Crep: Khi có ôxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. Tại đó, axit piruvic chuyển hóa theo chu trình Crep và bị ôxi hóa hoàn toàn.

+ Chuỗi chuyền êlectron: Hiđrô tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep được chuyển tiếp qua chuỗi chuyền êlectron. Từ hai phân tử axit piruvic, qua hô hấp giải phóng ra 6 CO2, 6 H2O và tích lũy được 36 ATP.

– Có thể thấy vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật là vô cùng quan trọng. 

– Năng lượng nhiệt được thải ra cần thiết để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các phản ứng sinh hóa của cơ thể, giúp các hoạt động sống diễn ra bình thường. Năng lượng được tích luỹ trong ATP được dùng để: Tham gia các phản ứng sinh hóa, vận chuyển vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp chất hữu cơ, sửa chữa những hư hại của tế bào… Tạo ra nhiều sản phẩm trung gian là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp nhiều chất khác trong cơ thể.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button