Lớp 11Vật Lý

Bài 7 trang 216 sgk Vật Lý 11

Bài 34: Kính thiên văn

Bài 7 (trang 216 sgk Vật Lý 11)

Vật kính của một kính thiên vãn dùng ở trường học có tiêu cự f1 = 1,2 m. Thị kính là một thâu kính hội tụ có tiêu cự f2 = 4cm. Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 7 trang 216 sgk Vật Lý 11

Khi ngắm chừng ở vô cực thì khoảng cách giữa 2 kính là: a = f1 + f2 = 120 + 4 = 124cm

Số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là:

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 34. Kính thiên văn

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button