Lớp 10Vật Lý

Bài 7 trang 197 SGK Vật Lý 10

Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài 7 (trang 197 SGK Vật Lý 10

Một dây tải điện ở 20oC có độ dài 1 800 m. Hãy xác định độ nở dài của dây tải điện này khi nhiệt độ tăng lên đến 50o C về mùa hè. Cho biết hệ số nở dài của dây tải điện là α = 11,5.10(-6) K(-1)

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 7 trang 197 SGK Vật Lý 10

t1 = 20o C, l1 = 1800 m

t2 = 50o C

α = 11,5.10-6 (k-1)

Δl = ?

Áp dụng công thức Δl = αl1Δt ta có

Δl = 11,5.10-6.1800.(50 – 20) = 0,621 m

Vậy độ nở dài của dây tải điện  là Δl = 0,621 (m)

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button