Lớp 10Toán

Bài 7 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài tập ôn tập Cuối năm

Bài 7 (trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao)

Trong mặt phẳng tọa độ, với mỗi số m≠0, xét hai điểm:

a) Viết phương  trình đường thẳng M1M2.

Bạn đang xem: Bài 7 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao – Giải Toán 10

b) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng M1M2.

c) Chứng tỏ rằng đường thẳng M1Mluôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.

d) Lấy các điểm A1(–4;0), A2(4;0). Tìm tọa độ giao điểm I của hai đường thẳng A1M2, A2M1

e) Chứng minh rằng khi m thay đổi, I luôn luôn nằm trên một elip (E) cố định. Xác định tọa độ tiêu điểm của elip đó.

Lời giải:

a) Ta có:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 7 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao

b) Khoảng cách từ O đến đường thẳng M1Mlà:
Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 7 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao

c) Gọi (C) là đường tròn tâm O bán kính R = 4 thì M1M2tiếp xúc với đường tròn cố định (C).

d) Phương trình đường thẳng A1M2là:
Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 7 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao

e) Khử m từ hệ (*) ta có:
Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 7 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button