Lớp 11Toán

Bài 7 trang 125 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài tập ôn cuối năm

Bài 7 (trang 125 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Cho hình chóp S.ABC. Gọi K và N lần lượt là trung điểm của SA VÀ BC; M là điểm nằm giữa S và C

a) Chứng minh rằng mặt phẳng đi qua K, song song với AB và SC thì đi qua điểm N

Bạn đang xem: Bài 7 trang 125 sgk Hình học 11 nâng cao

b) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABC khi cắt bởi mp(KMN). Chứng tỏ rằng KN chia thiết diện thành hai phần có diện tích bằng nhau.

Lời giải:

a) Gọi điểm I và J lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng SB và SC thì dễ thấy các điểm K, I , N, J cùng thuộc mặt phẳng song song với AB và SC. Vậy câu a) được chứng minh.

b) Nếu M là trung điểm của SC thì thiết diện của hình chóp S.ABC khi cắt bởi mp(MKN) là hình bình hành , trong đó P là trùng điểm của AB . Khi đó KN chia hình bình hành MKPN thành hai phần có diện tích bằng nhau.

Nếu điểm M không là trung điểm của SC. Gọi điểm Q là giao điểm của KM và AC, điểm P là giao điểm của QN và AB. Khi đó thiết diện của hình chóp S.ABC cắt bởi mp(MKN) là tứ giác MKPN.

Ta có : SC // (α) và AB // (α) đồng thời K là trung điểm SA nên :

d(M, (α)) = d(P, (α)) ⇒ OP = OM (với O là giao điểm của PM và NK).

Do đó hai đường cao của hai tam giác MKN và PKN kẻ từ M và P bằng nhau, từ đó suy ra SPKN = SMKN.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button