Lớp 10Toán

Bài 7 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao – Giải Toán 10

Ôn tập chương 3

Bài tập

Bài 7 (trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao)

a) Biết đường tròn (C) có phương trình x2+ y2+ 2Ax + 2By + C = 0. Chứng minh rằng phương tích của điểm M(xo; yo) đối với đường tròn (C) bằng xo2 + yo2 + 2Axo + 2Ayo + C

b) Chứng minh rằng nếu hai đường tròn không đồng tâm thì tập hợp các điểm có cùng phương tích đối với hai đường tròn là đường thẳng (gọi là trục đẳng phương của hai đường tròn)

Bạn đang xem: Bài 7 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao – Giải Toán 10

Lời giải:

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button