Lớp 10Toán

Bài 6 trang 84 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Bài 2: Phương trình đường tròn

Bài 6 (trang 84 SGK Hình học 10)

Cho đường tròn C có phương trình: x2 + y2 – 4x + 8y – 5 = 0

a, Tìm tọa độ tâm và bán kính của (C)

Bạn đang xem: Bài 6 trang 84 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

b, Viết phương trình tiếp tuyến với (C) đi qua điểm A(-1; 0)

c, Viết phương trình tiếp tuyến với (C) vuông góc với đường thẳng: 3x – 4y + 5 = 0.

Lời giải

a) x2+ y2– 4x + 8y – 5 = 0

⇔ (x2 – 4x + 4) + (y2 + 8y + 16) = 25

⇔ (x – 2)2 + (y + 4)2 = 25.

Vậy đường tròn (C) có tâm I(2 ; –4), bán kính R = 5.

b) Thay tọa độ điểm A vào phương trình đường tròn ta có:

(–1 – 2)2 + (0 + 4)2 = 32 + 4= 2= R2

⇒ Điểm A thuộc đường tròn (C)

Tiếp tuyến (d’) cần tìm theo đề bài tiếp xúc với (C) tại A

⇒ (d’) là đường thẳng đi qua A và vuông góc với IA

⇒ (d’) có vecto pháp tuyến    

Vậy phương trình (d’): 3x – 4y + 3 = 0.

c) Gọi tiếp tuyến vuông góc với (d) : 3x – 4y + 5 = 0 cần tìm là (Δ).

Giải Toán 10: Bài 6 trang 84 SGK Hình học 10 | Giải bài tập Toán 10

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button