Lớp 10Vật Lý

Bài 6 trang 197 SGK Vật Lý 10

Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài 6 (trang 197 SGK Vật Lý 10)

Khối lượng riêng của sắt ở 800o C bằng bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của nó ở 0o C là 7,800.103 kg/m3

A. 7,900.103 kg/m3

Bạn đang xem: Bài 6 trang 197 SGK Vật Lý 10

B. 7,599.103 kg/m3

C. 7,857.103 kg/m3

D. 7,485.103 kg/m3

Lời giải

Đáp án B.

Ta có: khối lượng riêng của một chất được tính bằng: 

Mặt khác, ta có:

Giải Vật lý 10: Bài 6 trang 197 SGK Vật Lý 10 | Giải bài tập Vật lý 10

(vì β = 3α)

Thay số với hệ số nở dài của sắt α = 11.10-6 ta được:

Giải Vật lý 10: Bài 6 trang 197 SGK Vật Lý 10 | Giải bài tập Vật lý 10

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button