Lớp 10Vật Lý

Bài 6 trang 148 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng

Bài 6 (trang 148 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Bắn một hòn bi thép với vận tốc v vào một hòn bi thủy tinh đang nằm yên. Sau khi va chạm hai hòn bi cùng chuyển động về phía trước, nhưng bi thủy tinh có vận tốc gấp ba lần vận tốc của bi thép. Tìm vận tốc của mỗi hòn bi sau va chạm. Biết khối lượng bi thép bằng ba lần khối lượng bi thủy tinh.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 6 trang 148 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Ban đầu hòn bi thép khối lượng m1 = 3.m2, vận tốc v va chạm vào hòn bi thủy tinh khối lượng m2, đứng yên (v2 = 0)

Gọi v’1 và v’2 là vận tốc của bi thép và bi thủy tinh sau va chạm.

Động lượng của hệ trước va chạm: p = m1.v + 0

Động lượng của hệ sau va chạm: p’ = m1.v’1 + m2.v’2

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

m1.v’1 + m2.v’2 = m1.v

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của bi thép trước va chạm. Khi đó:

v > 0, v’1 > 0, v’2 > 0

Thay m1 = 3.m2; v’2 = 3.v’1

→ 3.m2.v = 3.m2.v’1 + m2.3.v’1 ⇒ v’1 = v/2 và v’2 = 3.v/2

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button