Lớp 11Toán

Bài 6 trang 125 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài tập ôn cuối năm

Bài 6 (trang 125 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Cho ba tia Ox, Oy, Oz không đồng phẳng . Chứng minh rằng các tia phân giác ngoài góc xOy, yOx, zOx đồng phẳng.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 6 trang 125 sgk Hình học 11 nâng cao

Giả sử Δ1, Δ2, Δ3 lần lượt là 3 đường phân giác ngoài của các góc xOy, yOx, zOx.

Nếu trên các tia Ox, Oy, Oz lần lượt lấy các điểm A, B, C sao cho OA = OB = OC thì dễ thấy Δ // AB, Δ2 // BC, Δ3 // CA

Vậy Δ1, Δ2, Δ3 đồng phẳng.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button