Lớp 10Toán

Bài 5 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 1: Phương trình tổng quát của đường thẳng

Bài 5 (trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao)

Cho đường thẳng d: x – y = 0 và điểm M(2;1)

a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đối xứng của d qua điểm M;

Bạn đang xem: Bài 5 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao – Giải Toán 10

b) Tìm hình chiếu của điểm M trên đường thẳng d.

Lời giải:

a) Xét tập hợp những điểm A’ đối xứng với A qua M khi A chạy trên d.

là điểm đổi xứng với A qua M. Ta có:
Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 5 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao

<=>x – y- 2 = 0

Do đó đường thẳng đối xứng với d qua M có phương trình: x – y – 2 = 0

b) Xét đường thẳng:
Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 5 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button