Lớp 12Vật Lý

Bài 5 trang 187 SGK Vật lý 12

Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bài 5 (trang 187 SGK Vật lý 12)

Năng lượng liên kết của  

 là 160,64 MeV. Xác định khối lượng của nguyên tử 

Bạn đang xem: Bài 5 trang 187 SGK Vật lý 12

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 5 trang 187 SGK Vật lý 12 –

Lời giải

Năng lượng liên kết:

Wlk = [ Zmp + ( A – Z )mn – mx ]c2

⇒ mx = Zmp + (A – Z)mn 

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 5 trang 187 SGK Vật lý 12 –

Trong đó:  Ne có Z = 10, A =10,

mp = 1,00728u, m= 1,00866u

m= 10. 1,00728u + 10.1,00866u -160,64931,5≈ 19,98695u.

khối lượng của nguyên tử Ne: là tổng của khối lượng hạt nhân và khối lượng của 10 e

m = mx + 10me = 19,98695 + 10.5,486.10-4 ≈ 19,9924u

Kiến thức cần nhớ

– Lực tương tác giữa các nuclôn gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh).

– Năng lượng liên kết của một hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết phải cung cấp để tách các nuclôn; nó được đo bằng tích của độ hụt khối với thừa số c2: Wlk=[ZmP+(A−Z)mn−mX]c2=Δmc2

– Mức độ bền vững của một hạt nhân tủy thuộc vào năng lượng liên kết riêng:

         

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân | Giải Lý 12

– Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi của các hạt nhân, được chia thành hai loại:

+ Phản ứng hạt nhân tự phát;

+ Phản ứng hạt nhân kích thích.

– Các định luật bảo toàn trong một phản ứng hạt nhân:

+ Bảo toàn điện tích;

+ Bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số A);

+ Bảo toàn năng lượng toàn phần;

+ Bảo toàn động lượng.

– Năng lượng của một phản ứng hạt nhân: W=(mtrước−msau)c2≠0

– W>0 tỏa năng lượng

– W<0 thu năng lượng 

  

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân | Giải Lý 12

 

(SGK Vật lý 12 – Bài 36 trang 186)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button