Lớp 10Vật Lý

Bài 5 trang 148 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng

Bài 5 (trang 148 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Một quả cầu rắn có khối lượng m = 0,1kg chuyển động với vận tốc v = 4m/s trên mặt phẳng nằm ngang. Sau khi va chạm vách cứng, nó bị bật trở lại với cung vận tốc 4m/s. Hỏi độ biến thiên động lượng của vật sau va chạm là bao nhiêu? Tính xung lực (hướng và độ lớn) của vách tác dụng lên quả cầu nếu thời gian va chạm là 0,05s.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 5 trang 148 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Chọn chiều dương là chiều hướng vào tường

Độ biến thiên động lượng của quả cầu là:

δP = P1 + P2 = (-mv)- (mv) = -2mv= =2.0,14 = -0,8 kg.m/s

Xung lượng của lực

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 5 trang 148 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Hướng của xung lực F : cùng hướng δP. Tức ngược hướng ban đầu của vật.

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button