Lớp 11Toán

Bài 46 trang 75 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài 5: Phép chiếu song song

Bài 46 (trang 75 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Vẽ hình biễu diễn của 1 lục giác đều.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 46 trang 75 sgk Hình học 11 nâng cao

Xét hình lục giác đều ABCDEF, ta nhận thấy :

– Tứ giác OABC là hình thoi.

– Các điểm D, E, F lần lượt là các điểm đối xứng của các điểm A, B, C, qua tâm O.

Từ đó suy ra cách vẽ hình biễu diễn của lục giác đều ABCDEF như sau :

– Vẽ hình bình hành O’A’B’C’ biễu diễn cho hình thoi OABC.

– Lấy các điểm D’, E’, F’ lần lượt đối xứng với các điểm A’, B’, C’ qua O, ta được hình biễu diễn A’B’C’D’E’F’ của hình lục giác đều ABCDEF.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button