Lớp 11Toán

Bài 45 trang 75 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài 5: Phép chiếu song song

Bài 45 (trang 75 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Vẽ hình biễu diễn của một hình vuông nội tiếp trong một đường tròn.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 45 trang 75 sgk Hình học 11 nâng cao

Theo bài 44 , vẽ tam giác ABC là hình biểu diễn của 1 tam giác vuông nội tiếp trong 1 đường tròn. Qua O ta kẻ hai dây ME và NF của elip lần lượt song song với AC và AB . Khi đó tứ giác MNEF là hình biễu diễn của 1 hình vuông nội tiếp trong 1 đường tròn.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button