Lớp 11Toán

Bài 42 trang 74 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài 5: Phép chiếu song song

Bài 42 (trang 74 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Tam giác ABC có hình chiếu song song là tam giác A’B’C’. Chứng minh rằng trọng tâm tam giác ABC có hình chiếu song song là trọng tâm tam giác A’B’C’

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 42 trang 74 sgk Hình học 11 nâng cao

Gọi điểm G là trọng tâm ΔABC, điểm M là trung điểm BC.

Điểm G’, M’ là hình chiếu song song của điểm G, M

Ta có điểm M’ là trung điểm B’C’ và (A’G’)/(G’Ms’ ) = AG/GM = 2

Điểm G là trọng tâm ΔA’B’C’

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button