Lớp 11Toán

Bài 41 trang 74 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài 5: Phép chiếu song song

Bài 41 (trang 74 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a) Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể song song với nhau.

Bạn đang xem: Bài 41 trang 74 sgk Hình học 11 nâng cao

b) Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể cắt nhau.

c) Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể trùng nhau.

d) Một đường thẳng có thể song song với hình chiếu song song với nó.

e) Một đườngthẳng luôn cắt hình chiếu song song của nó.

f) Một đường thẳng có thể trùng với hình chiếu song song của nó.

Lời giải:

Mệnh đề a) Sai

Mệnh đề b) Đúng

Mệnh đề c) Đúng

Mệnh đề d) Đúng

Mệnh đề e) Sai

Mệnh đề f) Đúng

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button