Lớp 11Toán

Bài 40 trang 74 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài 5: Phép chiếu song song

Bài 40 (trang 74 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể trùng nhau.

Bạn đang xem: Bài 40 trang 74 sgk Hình học 11 nâng cao

b) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể cắt nhau.

c) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau.

d) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể cắt nhau, trùng nhau, song song với nhau.

Lời giải:

Mệnh đề a) Sai vì nếu hình chiếu song song của hai đường thẳng mà trùng nhau thì hai đường thẳng đó cùng thuộc 1 mặt phẳng

Mệnh đề b) Sai vì hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau.

Mệnh đề c) Đúng

Mệnh đề d) Sai

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button