Lớp 11Toán

Bài 4 trang 98 SGK Đại số 11

Bài 3: Cấp số cộng

Bài 4 trang 98 SGK Đại số 11

Mặt sàn tầng một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5m. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng hai gồm 21 bậc, mỗi bậc cao 18cm.

a. Viết công thức để tìm độ cao của một bậc tùy ý so với mặt sân.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 98 SGK Đại số 11

b. Tính độ cao của sàn tầng hai so với mặt sân.

Lời giải

Hướng dẫn

Đây là một bài toán cấp số cộng.

– Xác định số dạng thức nhất u1.

– Xác định công sai d.

Sử dụng công thức số hạng tổng quát: un = u1 + (n − 1)d

a. Mỗi bậc thang cao 18cm = 0,18m.

⇒ n bậc thang cao 0,18.n (m)

Vì mặt bằng sàn cao hơn mặt sân 0,5m nên công thức tính độ cao của bậc n so với mặt sân sẽ là:

hn = (0, 5 + 0,18n) (m)

b. Độ cao của sàn tầng 2 so với mặt sân ứng với n = 21 là:

h21 = 0,5 + 0,18.21 = 4,28 (m)

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 3. Cấp số cộng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button