Lớp 11Vật Lý

Bài 4 trang 263 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 53: Kính hiển vi

Bài 4 trang 263 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 4 mm, thị kính với tiêu cự f2 = 20 mm và độ dài quang học δ = 156 mm. Người quan sát có mắt bình thường với điểm cực cận cách mắt một khoảng Đ = 250 mm. Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Hãy xác định:

Bạn đang xem: Bài 4 trang 263 sgk Vật Lý 11 nâng cao

a) Khoảng cách từ vật đến vật kính trong trường hợp ngắm chừng này.

b) Số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực.

c) Góc trông ảnh, biết AB = 2 μm.

Lời giải

f1 = 4 mm; f2 = 20 mm; δ = 156 mm; Đ = 250 mm.Vì mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính nên: l = f2 = 20 mm

Sơ đồ tạo ảnh qua kính hiển vi:

a = O1O2 = δ + f1 + f2 = 156 + 4 + 20 = 180 mm

a) Xác định vị trí của vật trước (L1)

Quan sát viên có mắt không bị tật nên có thể thấy rõ vật trong khoảng nhĩn rõ từ cực cận Cc (Đ = 20 cm) đến cực viễn Cv (vô cùng). Qua kính hiển vi người này sẽ quan sát được vật AB khi ảnh ảo A2B2 qua kính nằm trong khoảng từ Cc đến Cv.

+ Khi ảnh ảo A2B2 nằm tại điểm cực cận Cc, ta có:

d’2c = -OC2 = -250 mm

Giải Bài 4 trang 263 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

+ Khi ảnh ảo A2B2 ở tại điểm cực viễn Cv, ta có:

d’2c = -∞ ⇒ d2v = f2 = 20 mm

Giải Bài 4 trang 263 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Vậy phải đặt vật trong khoảng từ 4,1016 mm đến 4,1026 mm trước vật kính L1

b) Độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực:

Giải Bài 4 trang 263 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

c) Góc trông ảnh: α = G.α0

Trong đó:

Giải Bài 4 trang 263 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

⇒ α = 8.10-6.487,5 = 3,9.10-3 rad

Đáp số:

a) 4,1016 mm ≤ d1 ≤ 4,1026 mm

b) G= 487,5 ;    

c) α = 3,9.10-3 rad

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 53. Kính hiển vi

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button