Lớp 10Vật Lý

Bài 4 trang 187 SGK Vật Lý 10

Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Bài 4 (trang 187 SGK Vật Lý 10)

Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

A. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn vô định hình.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 187 SGK Vật Lý 10

B. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

C. Chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hình.

D. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

Lời giải

Đáp án B.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 34. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button