Lớp 10Vật Lý

Bài 4 trang 148 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng

Bài 4 (trang 148 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Giải lại bài tập 1 ở bài 16 bằng cách áp dụng định luật bảo toàn động lượng. Xe lăn 1 có khối lượng m1 = 400g có gắn một lò xo. Xe lăn 2 có khối lượng m2. Ta cho hai xe áp gần nhau bằng cách buộc dây để nén lò xo (hình 16.6). Khi ta đốt dây buộc, lò xo dãn ra, và sau một thời gian Δt rất ngắn, hai xe đi về hai phía ngược nhau với tốc độ v1 = 1.5m/s; v2 = 1m/s. Tính m2 (bỏ qua ảnh hưởng của ma sát trong thời gian Δt).

Bạn đang xem: Bài 4 trang 148 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Lời giải:

Đường ngang, nhẵn nên hệ 2 xe lăn là hệ kín. Trước khi đốt dây hệ đứng yên nên tổng động lượng bằng 0.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe 1.

Động lượng của hệ thức trước tương tác: p = 0 (do hệ đứng yên).

Động lượng của hệ ngay sau tương tác: p’ = m1.v’1 + m2.v’2.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

m1.v’1 + m2.v’2 = 0

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 4 trang 148 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Sau tương tác xe 1 chuyển động theo chiều dương v’1 > 0, xe 2 chuyển động ngược chiều dương v’2 < 0.

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 4 trang 148 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button