Lớp 11Toán

Bài 32 trang 117 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài 5: Khoảng cách

Bài 32 (trang 117 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = AA’ = a, AC’ = 2a

a) Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (ACD’).

Bạn đang xem: Bài 32 trang 117 sgk Hình học 11 nâng cao

b) Tính đường vuông góc chung của các đường thẳng AC’ và CD’ . Tính khoảng các giữa hai đường thẳng ấy.

Lời giải:

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 32 trang 117 sgk Hình học 11 nâng cao

b) Vì đoạn thẳng CD = DD’ = a nên đoạn thẳng CD’ ⊥ C’D. Mặt khác đoạn thẳng AD ⊥ (CDD’C) nên CD’ ⊥ AC’ và CD’ ⊥ mp(AC’D). Gọi giao điểm của CD’ với mp(AC’D) là I . Trong mp(AC’D) Kẻ IJ vuông góc với AC’ tại J thì IJ là đường vuông góc chung của AC’ và CD’.

Ta tính khoảng cách giữa AC’ và CD’ .

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 32 trang 117 sgk Hình học 11 nâng cao  Giải Toán 11 nâng cao: Bài 32 trang 117 sgk Hình học 11 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button