Lớp 10Toán

Bài 31 trang 103 SGK Hình học 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 5: Đường elip

Bài 31 (trang 103 SGK Hình học 10 nâng cao)

Tìm tọa độ các tiêu điểm , các đỉnh, độ dài các trục lớn, độ dài các trục bé của mỗi elip có phương trình sau :

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 31 trang 103 SGK Hình học 10 nâng cao – Giải Toán 10

a) Ta có: a2= 25; b2= 4 ⇒ c2 = 25 – 4 = 21 ⇒ c = √ 21

Suy ra: Elip có các tiêu điểm F1(- √21; 0) ; F2( √21; 0)

Elip có các đỉnh A1(-5; 0); A2(5; 0); B1(0; -2); B2(0; 2)

Elip có các độ dài trục lớn 2a = 10; độ dài trục bé 2b = 4

b) Ta có : a2= 9; b2= 4 ⇒ a = 3; b = 2; c = √(a2 – b2) = √5

Suy ra : Elip có các tiêu điểm F1(- √5; 0) ; F2( √5; 0)

Elip có các đỉnh A1(-3; 0); A2(3; 0); B1(0; -2); B2(0; 2)

Elip có các độ dài trục lớn 2a = 6; độ dài trục bé 2b = 4

c) x2+ 4y2= 4 <=> x2/4 + y2 = 1

Suy ra : a2 = 4; b2 = 1 ⇒ a = 2; b = 1; c = √(a2 – b2) = √3

Elip có các tiêu điểm F1(- √3; 0) ; F2( √3; 0)

Elip có các đỉnh A1(-2; 0); A2(2; 0); B1(0; -1); B2(0; 1)

Elip có các độ dài trục lớn 2a = 4; độ dài trục bé 2b = 2

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button