Lớp 10Vật Lý

Bài 3 trang 291 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 58: Nguyên lí I nhiệt động lực học

Bài 3 (trang 291 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Người ta cọ xát một miếng sắt dẹt khối lượng 100g trên một tấm gỗ. Sau một lát thì thấy miếng sắt nóng lên thêm 12oC. Hỏi người ta đã tốn một công là bao nhiêu để thắng ma sát, giả sử rằng 40% công đó được dùng để làm nóng miếng sắt? Cho biết nhiệt dung riêng của sắt là 460J/kg.độ.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 291 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Nhiệt lượng mà sắt nhận được để tăng nhiệt độ thêm 12oC là:

Q = m.c.Δt = 0,1.460.12 = 552 (J)

Công mà người dùng để thắng lực ma sát là:

A = Q/H = 552/40% = 1380 (J)

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

 

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button