Lớp 10Vật Lý

Bài 3 trang 279 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 56: Sự hóa hơi và sự ngưng tụ

Bài 3 (trang 279 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Để xác định nhiệt hóa hơi của nước, người ta làm thí nghiệm sau: Đưa 10g hơi nước ở nhiệt độ 100oC vào một nhiệt lượng kế chứa 290g nước ở 20oC. Nhiệt độ cuối của hệ là 40oC. Hãy tính nhiệt hóa hơi của nước, cho biết nhiệt dung của nhiệt lượng kế là 46 J/độ, nhiệt dung riêng của nước là 4,18 J/g.độ

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 279 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Nhiệt lượng tỏa ra gồm hai phần: Nhiệt hóa hơi của 10g hơi nước và nhiệt tỏa ra khi 10g nước nguội từ 100oC tới 40oC:

Qtỏa = Q1 + Q2 = m1.L + m1.C.(t1 – t)

= 0,01.L + 0,01.4180.(100 – 40) = 0,01.L + 2508 (J)

Nhiệt lượng thu cũng gồm 2 phần:

+ Nhiệt lượng thu vào để 290g nước 20oC nóng lên 40oC.

+ Nhiệt lượng thu vào để nhiệt lượng kế 20oC nóng lên 40oC.

Qthu = Q′1 + Q′2 = (m2.c + C′).(t – t2)

= (0,290.4180 + 46).(40 – 20) = 25164 (J).

Ta có phương trình cân bằng nhiệt: Qthu = Qtỏa

↔ 25164 = 0,01.L + 2508

→ L = 2265600 (J) ≈ 2,27.106 J

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

 

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button