Lớp 11Vật Lý

Bài 3 trang 199 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 41: Hiện tượng tự cảm

Bài 3 trang 199 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 500 cm3. Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như trên đồ thị hình 41.5. Lúc đóng công tắc ứng với thời điểm t = 0. Tính suất điện động tự cảm trong ống:

a) Từ sau khi đóng công tắc đến thời điểm t = 0,05s.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 199 sgk Vật Lý 11 nâng cao

b) Từ thời điểm t = 0,05s về sau.

Lời giải

a) Hệ số tự cảm L:

L = 4π.10-7.n2.V = 4π.10-7.20002.500.10-6 = 2,513.10-3 H

Suất điện động tự cảm trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,05s là:

Giải Bài 3 trang 199 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

b) Từ thời điểm 0,05s về sau, ta thấy cường độ dòng điện không biến thiên: Δi = 0

→ suất điện động tự cảm trong ống là: ℰ2 = 0V

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 41. Hiện tượng tự cảm

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button