Lớp 10Vật Lý

Bài 3 trang 186 SGK Vật Lý 10

Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Bài 3 (trang 186 SGK Vật Lý 10)

Chất rắn vô định hình là gì? Em hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 3 trang 186 SGK Vật Lý 10

Chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể nên nó không có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định.

Chất rắn vô định hình có tính chất đẳng hướng.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 34. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button