Lớp 11Toán

Bài 24 trang 227 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

Bài 24 (trang 227 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Cho hyperbol (H) xác định bởi phương trình y = 1/x

a) Tìm phương trình tiếp tuyến (T) của (H) tại điểm A có hoành độ a ( với a khác 0)

Bạn đang xem: Bài 24 trang 227 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Giả sử (T) cắt trục Ox tại điểm I và trục Oy tại điểm J. Chứng minh rằng A là trung điểm của đoạn IJ. Từ đó suy ra cách vẽ tiếp tuyến (T)

c) Chứng minh rằng diện tích tam giác OIJ không phụ thuộc vào vị trí của điểm A

Lời giải:

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button