Lớp 10Toán

Bài 23 trang 95 SGK Hình học 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 4: Đường tròn

Bài 23 (trang 95 SGK Hình học 10 nâng cao)

Tìm tâm và bán kính của các đường tròn (nếu có ) cho bởi các phương trình sau :

a) x2 + y2 – 2x – 2y – 2 = 0

Bạn đang xem: Bài 23 trang 95 SGK Hình học 10 nâng cao – Giải Toán 10

b) x2 + y2 – 4x – 6y + 2 = 0

c) 2x2 + 2y2 – 5x – 4y + 1 + m2 = 0

Lời giải:

a) x2 + y2 – 2x – 2y – 2 = 0

Do A2 + B2 – C = 12 + 12 + 2 = 4

=> Đường tròn có tâm I(1; 1) bán kính R = 2

b) x2 + y2 – 4x – 6y + 2 = 0

Ta có : A2 + B2 – C = 22 + 32 – 2 = 11

=> Đường tròn có tâm I(2; 3) bán kính R = √11

c) 2x2 + 2y2 – 5x – 4y + 1 + m2 = 0

Ta có : A2 + B2 – C = (5/4)2 + 1 – (1 + m2)/2 = (25 + 16 – 8 – 8m2)/16 = (-8m2 + 33)/16 > 0

=> Đường tròn có tâm I(5/4; 1) bán kính R = ¼. √(-8m2 + 33) với |m| < √(33/8)

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button