Lớp 12Toán Học

Bài 2 trang 89 SGK Hình học 12

Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 2 trang 89 SGK Hình học 12: 

Viết phương trình tham số của đường thẳng là hình chiếu vuông góc của đường thẳng

Bạn đang xem: Bài 2 trang 89 SGK Hình học 12

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Các điểm thuộc đường thẳng (d):  Giải Toán 12: Bài 2 trang 89 SGK Hình học 12 | Giải bài tập Toán 12 đều có dạng M(x0 + at; y0 + bt; z0 + ct)

+ Hình chiếu của M(x0; y0 ; z0) trên (Oxy) là: M1(x0 ; y0 ; 0)

trên (Oyz) là : M2(0 ; y0 ; z0)

trên (Ozx) là : M3(x0 ; 0 ; z0).

+ t = 0 ⇒ điểm M(2; -3; 1) ∈ d

+ t = 1 ⇒ điểm N(3; -1; 4) ∈ d.

a) Hình chiếu của M trên (Oxy) là M’(2 ; -3 ; 0).

Hình chiếu của N trên (Oxy) là : N’(3 ; -1 ; 0).

⇒ Hình chiếu của d trên (Oxy) chính là đường thẳng d’ đi qua M’ và N’.

⇒ d’ nhận Giải Toán 12: Bài 2 trang 89 SGK Hình học 12 | Giải bài tập Toán 12  là 1 vtcp.

Giải Toán 12: Bài 2 trang 89 SGK Hình học 12 | Giải bài tập Toán 12

b) Hình chiếu của M trên (Oyz) là : M1(0 ; -3 ; 1)

Hình chiếu của N trên (Oyz) là : N1(0 ; -1 ; 4)

⇒ Hình chiếu của d trên (Oyz) chính là đường thẳng d1 đi qua M1 và N1

⇒ d1 nhận Giải Toán 12: Bài 2 trang 89 SGK Hình học 12 | Giải bài tập Toán 12 là 1 vtcp

Giải Toán 12: Bài 2 trang 89 SGK Hình học 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button