Lớp 10Toán

Bài 2 trang 45 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

Bài 2 (trang 45 SGK Hình học 10)

Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng và biết OA = a, OB = b. Tính tích vô hướng   trong hai trường hợp:

a) Điểm O nằm ngoài đoạn AB;

Bạn đang xem: Bài 2 trang 45 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

b) Điểm O nằm trong đoạn AB.

Lời giải

a) Điểm O nằm ngoài đoạn AB :

b) Điểm O nằm trong đoạn AB :

Kiến thức áp dụng

+ Tích vô hướng giữa hai vec tơ :

+ Góc giữa hai vec tơ cùng hướng bằng 0º và góc giữa hai vec tơ ngược hướng bằng 180º.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button